You are here: Home - FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU

 
Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku        
 
 
 • Avrupa Birliği’ne resmi adaylık statüsünü kazan Türkiye de diğer üye ve aday ülkelerde olduğu üzere Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku sahasında bir dizi milletlerarası sözleşmeyi kabul etmiş ve bu sözleşme hükümlerini iç hukukuna geçirmiştir.
 • Günümüzde bir ürünün satışı, satışa arzı veya ticari maksatla elde bulundurulması süreçlerinde dahi Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku Mevzuatı ile uyum son derece önem arz etmektedir.
 • Ticari faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında kimsenin hakkına tecavüz etmemek, kendi marka ve sair sınaî hakkını da etkin şekilde korumak için son derece dikkatli ve stratejik adımların atılması gerekliliği açıktır. Ülkemizde bu konular ile ilgili olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’ de Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri kurulmuş olup bu Mahkemeler ihtisaslaşmış hâkim ve Cumhuriyet savcısı kadrolarıyla ve yine bu hususta uzmanlaşmış bilirkişi ve avukatların sürece katkılarıyla  ile  yargılama yapmaktadır.
 • Gürol Hukuk Bürosu bilhassa Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri nezdinde günümüz ticari ve sınai hayatı için olmazsa olmaz nitelik arz etmeye başlayan Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’ nun aşağıdaki dallarında ve alt konularında müvekkillerine avukatlık  ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır

 

Marka Hukuku                                   
 
 
 • Marka hakkına tecavüzün tespiti ve men’i talepleri
 • Marka hakkına tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri
 • Tanınmış markaların itibar kaybından kaynaklan tazminat talepleri.
 • Taklit markalı eşyanın Mahkeme kararıyla toplatılması ve imhası işlemleri.
 • Marka hakkı ihlallerinden doğan ceza davaları.
 • Markanın devri, lisansı ve rehnedilmesini öngören sözleşmeler ve bilhassa lisans sözleşmeleri.
 • Taklit markalı eşyanın gümrüklerde durdurulması veya taklit markalı olduğu gerekçesiyle durdurulan gümrük işlemlerine devam edilmesi talepleri.
 • Taklit markalı eşyanın toplatılması hususunda ihtiyati tedbir talepleri ve bunların infazı.
 • Marka hakkından kaynaklan delil tespitleri.
 • Marka hükümsüzlük davaları.
 • Patent ve Faydalı Model Hukuku      
 • Patent ve faydalı model belgesinden doğan hakların ihlallerinden kaynaklanan tespit, men ve maddi/manevi tazminat talepli davalar.
 • Delillerin tespiti talepli davalar.
 • Patent ve faydalı model belgesinden doğan haklara tecavüz eden nitelikteki emtianın gümrük idareleri nezdinde tespiti, bu malların gümrük işlemlerinin durdurulması veya devam edilmesi talepleri.
 • İhtiyati tedbir talepleri.
 • Patentin ve faydalı modelin hükümsüzlüğü talepli davalar.
 
 
Telif Hakları                                         

 

 

 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan  mali hak ve manevi tazminat talepleri.
 • Telif hakkı ihlalinden kaynaklan suçlar.
 • İhtiyati tedbir ve toplatma talepleri.
 • Eser sahipliğinin tespiti talepli davalar.
 • Kültür Bakanlığı nezdinde isteğe bağlı eser tescili işlemleri.
 • Çevirmen haklarının korunması talepli davalar.
 • Mimari projelerin haksız kullanımından kaynaklanan davalar.
 • Lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanması.
 
 
Endüstriyel Tasarım Hukuku  

 

 • Endüstriyel tasarım hakkının ihlalinden kaynaklan tespit, maddi/manevi tazminat talepli davalar.
 • Endüstriyel tasarım hakkının ihlal eden malların toplatılması talepli ihtiyati tedbir talepleri.
 • Endüstriyel tasarım hakkını ihlal eden emtianın gümrük işlemlerinin durdurulması talepleri.
 • Türk Patent Enstitüsü nezdinde korunmayan tasarımların genel hükümler dairesince korunması talepleri.
 
 
Diğer konular                                     

 

 • Gürol Hukuk Bürosu müvekkillerine Entegre devre topografyaları, ıslahçı hakları ve coğrafi işaretler hususunda da danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.