You are here: Home - HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

 

Av.Dr.Candaş GÜROL, ortaokul ve liseyi Saint Michel Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde takip etmiştir. Sonrasında Galatasaray Üniversitesi nezdinde ve Prof.Dr.Köksal Bayraktar’ın tez danışmanlığında Kamu Hukuku Yüksek Lisans diplomasını almıştır. Bu program dahilinde “Milletlerarası Ceza Hukuku’nda Adli Yardımlaşma” başlıklı bir tez hazırlamıştır.

 

Akabinde ikinci yüksek lisans eğitimini Poitiers Üniversitesi nezdinde Ceza Hukuku ve Suç Bilimleri programı dahilinde ve Doç.Dr.Laurent Desessard tez danışmanlığında    tamamlamıştır. Bu program kapsamında  ise Fransa’nın Taraf Olduğu “Adli Yardım Öngören İki Taraflı Anlaşmalar” (Les Conventions Bilatérales Relative A L’entraide Judiciaire en Matiere Pénale” başlıklı yüksek lisans tezini hazırlamıştır.

 

2004 yılında aynı Üniversite’nin Doktora programına “Internationalisation du Droit Pénal Turc” (Türk Ceza Hukuku’ nun Uluslararasılaşması) konulu teziyle kabul edilmiş 2011 yılı itibariyle söz konusu eğitimi tamamlamıştır.

 

Suç ve Ceza Dergisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi gibi yayınlarda ve Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer’e Armağan gibi eserlerde Ceza Hukuku ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuku sahalarında yazmış olduğu makaleleri mevcuttur.

 

Av.Dr. Candaş Gürol 20 Eylül 2011 tarihli atama mektubu ile Seborga Prensliği Dış İşleri Bakanlığı’nca bu ülkenin İstanbul Fahri Başkonsolosluğu görevine getirilmiştir.

 

Gürol Hukuk Bürosu, 2003 yılından bugüne İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Av.Dr.Candaş GÜROL tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana dinamik bir ekiple  Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Ceza Hukuku, Şirketler Hukuku, Aile Hukuku ve Yutdışı stratejik çözümler üzerinde çalışmaktadır.  Gürol Hukuk Bürosu aynı zamanda çözüm odaklı bir anlayışla İcra Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklarla da ilgilenmektedir.